350 + जोडशब्द मराठी । list of Marathi Jodshabd |

जोड़शब्द हे दोन किंवा अधिक शब्दांना एकत्र करुण बनवला जातो. परंतु त्या शब्दाचा अर्थ हा तयार होणाऱ्या शब्दापासून विभिन्न असू शकतो अणि कधी कधी ते सलग्न असू शकतात.

खाली दिलेल्या यादीमध्ये ३५० पेक्षा जास्त जोडशब्द लिहिलेले आहेत.

जोडशब्द मराठी अणि जोड़ अक्षरे । marathi Jodshabd list

 1. शब्द 
 2. सत्व 
 3. अब्ज 
 4. अल्प 
 5. अश्व 
 6. मस्त 
 7. दस्त 
 8. जोडशब्द
 9. मस्त 
 10. फक्त 
 11. स्वर 
 12. नष्ट 
 13. रक्त 
 14. लग्न 
 15. रत्न 
 16. कल्प 
 17. जप्त 
 18. तस्कर 
 19. दप्तर 
 20. ज्वलन 
 21. मरण 
 22. स्वस्त 
 23. स्वरूप
 24. स्वभाव 
 25. स्पर्श 
 26. पर्धा 
 27. वंदन 
 28. स्नेह 
 29. अर्ध 
 30. उत्सव 
 31. मस्तक 
 32. तन्मय 
 33. हस्तक 
 34. फक्त 
 35. मास्टर 
 36. लक्ष्‍मण 
 37. मस्तक 
 38. मत्सर 
 39. पात्र 
 40. व्यस्त 
 41. व्यक्त 
 42. स्वदेश 
 43. स्वप्न 
 44. स्वस्त 
 45. स्वच्छ 
 46. स्वार्थ 
 47. स्तब्ध 
 48. स्पष्ट 
 49. स्वत्व 
 50. इस्लाम 
 51. सन्मान
 52. उन्हात 
 53. सत्कार 
 54. उमाजी 
 55. वस्ताद 
 56. विश्वास
 57. ताई
 58. दुष्काळ 
 59. उष्णता 
 60. भास्कर 
 61. प्रस्ताव 
 62. प्राजक्ता 
 63. अध्याय 
 64. कस्तुरी 
 65. हस्ताक्षर 
 66. शक्ती 
 67. वस्ती 
 68. शक्ती 
 69. भक्ती 
 70. दोस्ती 
 71. वागत 
 72. प्राप्ति 
 73. प्राप्त 
 74. गुप्त 
 75. वाक्य 
 76. ध्वनी 
 77. मुक्ता 
 78. मुक्ती 
 79. गोष्ट 
 80. गोष्टी 
 81. गोष्ट 
 82. विश्व 
 83. छान 
 84. शिल्प 
 85. इच्छा 
 86. पश्चीम 
 87. आत्मिक 
 88. आत्मजा 
 89. आस्तिक 
 90. नास्तिक 
 91. निश्चित
 92. पुस्तक 
 93. पुस्तिका 
 94. पेन्सिल 
 95. उपस्थित 
 96. अष्ट 
 97. वास्तव 
 98.  कच्चा 
 99. अण्णा 
 100. टप्पा 
 101. लठ्ठ 
 102. लखन 
 103. घट्ट 
 104. गप्पा 
 105. आप्पा 
 106. जप्पी 
 107. पप्पी 
 108. दिल्ली 
 109. गल्ली 
 110. झक्कास 
 111. चिल्लर 
 112. मगा 
 113. खुश 
 114. शिट्टी 
 115. कच्चा 
 116. पक्का 
 117. मज्जा 
 118. नक्की 
 119. मुद्दा 
 120. सख्खा 
 121. धक्का 
 122. मम्मी 
 123. इश्श्य 
 124. झिम्मा 
 125. पल्लवी 
 126. शिल्लक 
 127. भिकार 
 128. विठ्ठल 
 129. किल्ला 
 130. रब्बी 
 131. कट्टा 
 132. सुट्टी 
 133. हक्क 
 134. थक्क 
 135. रक्कम 
 136. थप्पड 
 137. पट्टा 
 138. माझ्या 
 139. तुझ्या
 140. तिच्या 
 141. त्याच्या 
 142. वाक्य 
 143. इतक्यात 
 144. पक्या 
 145. मुख्य 
 146. संख्या 
 147. भाग्य 
 148. आमच्या 
 149. तुमच्या 
 150. जाने 
 151. त्याने 
 152. गोट्या 
 153. पाट्या 
 154. काठ्या 
 155. मोठ्या 
 156. उडिया 
 157. घड्याळ 
 158. घड्याळ 
 159. ओढ्यावर 
 160. मेंढ्या 
 161. पाण्यात 
 162. गिरण्या 
 163. त्याचा 
 164. त्याला 
 165. विद्या 
 166. मध्ये 
 167. संध्याकाळ 
 168. अन्य
 169. प्या 
 170. त्याला 
 171. नफ्यात 
 172. वाक्यात 
 173. तोट्यात 
 174. आंब्याचे 
 175. तांब्याचे 
 176. अभ्यास 
 177. दुसऱ्या 
 178. तिसऱ्या 
 179. लगोऱ्या 
 180. कल्याण 
 181. व्याज 
 182. व्यायाम 
 183. श्याम 
 184. माशा 
 185. धनुष्य 
 186. रहस्य 
 187. हास्य
 188. यांना 
 189. वह्या 
 190. निळा
 191. मोरया 
 192. काळ्या 
 193. पक्ष्यांना 
 194. बक्ष 
 195. डोक्यावर 
 196. माझ्यावर 
 197. पंख्यावर 
 198. टांग्यावर 
 199. घोड्यावर 
 200. जात्यावर 
 201. पाण्यावर 
 202. यायला 
 203. वरच्या 
 204. भाज्या 
 205. ताज्या 
 206. मुकाट्याने 
 207. लाट्या 
 208. गद्य 
 209. पद्य 
 210. ध्यान 
 211. न्याहारी 
 212. यायला 
 213. प्याला 
 214. शम्या 
 215. चिमुकल्या 
 216. व्यवसाय 
 217. टोपल्या 
 218. इश्श्य 
 219. कास्य 
 220. ह्याला 
 221. गळ्यात 
 222. पक्षावर 
 223. अक्कल 
 224. धक्का 
 225. लठ्ठ 
 226. मठ्ठ 
 227. अड्डा 
 228. खड्डा 
 229. अण्णा 
 230. पत्ता 
 231. हत्ती 
 232. लस्सी 
 233. गप्पा-
 234. टप्पा 
 235. किल्ला 
 236. हल्ला 
 237. रस्सा 
 238. समाप्त 
 239. खट्ट 
 240. मठ्ठा 
 241. लठ्ठ 
 242. लखन 
 243. सका 
 244. घट्ट 
 245. हत्ती 
 246. बत्ती 
 247. सत्ता 
 248. गुड्डी 
 249. मता 
 250. बिल्ला 
 251. हल्ला 
 252. गल्ली 
 253. टिपणी 
 254. किल्ला 
 255. अकलूज 
 256. शक्कल 
 257. टक्कल 
 258. सल्ला 
 259. गल्ला 
 260. टक्कर 
 261. चक्कर 
 262. विठ्ठल 
 263. हल्लाबोल 
 264. छल्ला 
 265. पत्ता 
 266. खड्डा 
 267. सुट्टी 
 268. अण्णा 
 269. चड्डी 
 270. सतरा
 271. पट्टा 
 272. रस्ता 
 273. गप्प 
 274. छत्तीसगड 
 275. चित्ता 
 276. गप्पा 
 277. टप्पा 
 278. हुश्श्य 
 279. पडदा 
 280. बद्दल 
 281. गट्टी 
 282. सट्टा 
 283. मुक्का 
 284. गंमत 
 285. टी पॉट 
 286. हम्मा 
 287. कच्चा 
 288. पक्का 
 289. सट्टा 
 290. उत्तर 
 291. अत्तर 
 292. विपत्ति 
 293. संपत्ती 
 294. आपत्ती 
 295. वृत्ती 
 296. आवृत्ती 
 297. किती 
 298. दिल्ली 
 299. डुक्कर 
 300. इयत्ता 
 301. जिन्नस 
 302. किल्ली 
 303. विठ्ठल 
 304. पट्टी 
 305. उत्तम 
 306. पकड 
 307. पल्लवी 
 308. उत्तीर्ण 
 309. प्रवृत्ती 
 310. पप्पू 
 311. निम्मा 
 312. निम्मा 
 313. जिद्द 
 314. उज्वला 
 315. अन्नधान्य 
 316. खाल्ला 
 317. मुद्दा 
 318. भिकारी 
 319. अम्मा 
 320. मातब्बर 
 321. कुत्ता 
 322. चक्का 
 323. विषय 
 324. थप्पड 
 325. तमन्ना 
 326. हद्द 
 327. हद्दपार

Leave a Reply

Your email address will not be published.