Free Education For Every Child

Raaamravati Banner

Recent Post

विभक्ती म्हणजे काय विभक्ति चे प्रकार

विभक्ती म्हणजे काय ? विभक्ती चे किती प्रकार आहेत ?

नामाच्या रूपामध्ये बदल होतो, त्याची दोन कारणे आपण पाहिली. (१) लिंगभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो व (२) वचनभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो. त्याचप्रमाणे …
Read More
चिया सीड्स

चिया सीड्स कसे खायचे? चिया सीड्स पाण्यासोबत कसे घ्यायचे? Chia Seeds in Marathi | Chia Seeds Meaning in Marathi

चिया सीड्स हे पौष्टिकतेने समृध्द “सुपरसीड्स” हे आता अनेक आरोग्याबाबत जागरूक घरांमध्ये मुख्य अन्नपदार्थ बनले आहेत. त्यांच्या लहान आकारामुळे, सौम्य चव …
Read More
Baby Names from B

“ब ” व ” भ ” पासून सुरु होणारे मुलांचे नावे । लहान मुलांचे नाव । हिंदू नाव । Baby Boy Name Starts With “B” in Marathi 

तुम्ही अजूनही तुमच्या बाळासाठी नाव शोधताय का ? आपल्या नवजात मुलाचे नाव काय ठेवावे याबद्दल तुम्हाला उत्साह वाटत आहे . म्हणून आम्ही …
Read More
baby name start with a

“अ” व ” आ ” पासून सुरु होणारे मुलांचे नावे । लहान मुलांचे नाव । हिंदू नाव । Baby Boy Name Starts With “A” in Marathi 

तुम्ही अजूनही तुमच्या बाळासाठी नाव शोधताय का ? आपल्या नवजात मुलाचे नाव काय ठेवावे याबद्दल तुम्हाला उत्साह वाटत आहे . म्हणून आम्ही …
Read More
महाशिवरात्री lord shiva adiyogi

महाशिवरात्री का साजरी करतात ? महाशिवरात्री चे महत्व आणि कथा । Mahashivratri Information in Marathi

महाशिवरात्री (Mahashivratri Information in Marathi) महाशिवरात्री हा मुख्यतः हिंदू सण आहे, जो दरवर्षी भगवान शिव च्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो.हा सण माघ …
Read More
marathi Barakhadi in English

मराठी बाराखड़ी इंग्लिश मध्ये | Marathi Barakhadi in English

मराठी स्वर वर्णमाला इंग्लिश मध्ये  | Marathi Vowels in Englishअaआaaइiईeeउuऊooएeऐaiओoऔauअंamअःahमराठी व्यंजन इंग्लिश मध्ये  | marathi Consonant in Englishकkaखkhaगgaघghaचchaछchhaजjaझjha,zaत्रtrटtaठthaडdaढdhaणnaतtaथthaदdaधdhaनnaपpaफpha,faबbaभbhaमmaयyaरraलlaवva,waशshaषshaसsaहhaळlaक्षkshaज्ञdnyaमराठी बाराखड़ी इंग्लिश मध्ये  |Marathi barakhadi …
Read More
मराठी बाराखड़ी

मराठी बाराखड़ी , मराठी वर्णमाला | स्वर । स्वरादी आणि व्यंजन | Marathi Barakhadi and Varnmala

वाक्य म्हणजे काय ? पुढील वाक्य वाचा. “मुले गान गात आहे.” हे एक वाक्य आहे. पूर्ण अर्थ असलेल्या कोणत्याही विचाराला वाक्य म्हणतात. आपण आपले …
Read More
हनुमान shabdroop

हनुमान शब्द रूप । Hanuman Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

हनुमान शब्दरूप | Hanuman Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाहनुमान्हनुमन्तौहनुमन्तःद्वितीयाहनुमन्तम्हनुमन्तौहनुमतःतृतीयाहनुमताहनुमद्भ्याम्हनुमद्भिःचतुर्थीहनुमतेहनुमद्भ्याम्हनुमद्भ्यःपंचमीहनुमतःहनुमद्भ्याम्हनुमद्भ्यःषष्ठीहनुमतःहनुमतोःहनुमताम्सप्तमीहनुमतिहनुमतोःहनुमत्सुसम्बोधनहे हनुमान् !हे हनुमन्तौ !हे हनुमन्तः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा …
Read More
1 2 3 4 5 6

Web Stories

mata Shabdroop

माता शब्द रूप । mata Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

माता शब्दरूप | mata Shabd Roop विभक्ति  एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्रथमा  माता  मातरौ  मातरः द्वितीया  मातरम्  मातरी  मातृः तृतीया  मात्रा  मातृभ्याम्  मातृभिः चतुर्थी  मात्रे  मातृभ्याम्  मातृभ्यः पञ्चमी  मातुः  मातृभ्याम्  मातृभ्यः षष्ठी  मातुः  मात्रोः  मातृणाम् सप्तमी  मातरि  मात्रोः  मातृषु सम्बोधन  हे मातः!  हे मातरौ!  हे मातरः! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, …
Read More
बालक शब्द रूप

बालक शब्द रूप । Balak Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

बालक शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाबालकःबालकौबालकाःद्वितीयाबालकम्बालकौबलकानतृतीयाबाल्केनबालकाभ्याम्बालकैःचर्तुथीबालकायबालकाभ्याम्बालकेभ्यःपन्चमीबालकात्बालकाभ्याम्बालकेभ्यःषष्ठीबालकस्यबालकयोःबालकानाम्सप्तमीबालकेबालकयोःबालकेषुसम्बोधनहे बालक!हे बालकौ!हे बालकाः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More

बालिका शब्द रूप । Balika Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

बालिका शब्दरूप | Balika Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाबालिकाबालिकेबालिकाःद्वितीयाबालिकाम्बालिकेबालिकाःतृतीयाबलिकयाबालिकाभ्याम्बालिकाभिःचतुर्थीबालिकायैबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यःपंचमीबालिकायाःबालिकाभ्याम्बालिकाभ्यःषष्ठीबालिकायाःबलिकयोःबालिकानाम्सप्तंमीबालिकायाम्बलिकयोःबालिकासुसम्बोधनबालिकेबालिकेबालिकाः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More