Free Education For Every Child

Raaamravati Banner

Recent Post

विभक्ती म्हणजे काय विभक्ति चे प्रकार

विभक्ती म्हणजे काय ? विभक्ती चे किती प्रकार आहेत ?

नामाच्या रूपामध्ये बदल होतो, त्याची दोन कारणे आपण पाहिली. (१) लिंगभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो व (२) वचनभेदामुळे नामाच्या रूपात बदल होतो. त्याचप्रमाणे …
Read More
चिया सीड्स

चिया सीड्स कसे खायचे? चिया सीड्स पाण्यासोबत कसे घ्यायचे? Chia Seeds in Marathi | Chia Seeds Meaning in Marathi

चिया सीड्स हे पौष्टिकतेने समृध्द “सुपरसीड्स” हे आता अनेक आरोग्याबाबत जागरूक घरांमध्ये मुख्य अन्नपदार्थ बनले आहेत. त्यांच्या लहान आकारामुळे, सौम्य चव …
Read More
Baby Names from B

“ब ” व ” भ ” पासून सुरु होणारे मुलांचे नावे । लहान मुलांचे नाव । हिंदू नाव । Baby Boy Name Starts With “B” in Marathi 

तुम्ही अजूनही तुमच्या बाळासाठी नाव शोधताय का ? आपल्या नवजात मुलाचे नाव काय ठेवावे याबद्दल तुम्हाला उत्साह वाटत आहे . म्हणून आम्ही …
Read More
baby name start with a

“अ” व ” आ ” पासून सुरु होणारे मुलांचे नावे । लहान मुलांचे नाव । हिंदू नाव । Baby Boy Name Starts With “A” in Marathi 

तुम्ही अजूनही तुमच्या बाळासाठी नाव शोधताय का ? आपल्या नवजात मुलाचे नाव काय ठेवावे याबद्दल तुम्हाला उत्साह वाटत आहे . म्हणून आम्ही …
Read More
महाशिवरात्री lord shiva adiyogi

महाशिवरात्री का साजरी करतात ? महाशिवरात्री चे महत्व आणि कथा । Mahashivratri Information in Marathi

महाशिवरात्री (Mahashivratri Information in Marathi) महाशिवरात्री हा मुख्यतः हिंदू सण आहे, जो दरवर्षी भगवान शिव च्या सन्मानार्थ साजरा केला जातो.हा सण माघ …
Read More
marathi Barakhadi in English

मराठी बाराखड़ी इंग्लिश मध्ये | Marathi Barakhadi in English

मराठी स्वर वर्णमाला इंग्लिश मध्ये  | Marathi Vowels in Englishअaआaaइiईeeउuऊooएeऐaiओoऔauअंamअःahमराठी व्यंजन इंग्लिश मध्ये  | marathi Consonant in Englishकkaखkhaगgaघghaचchaछchhaजjaझjha,zaत्रtrटtaठthaडdaढdhaणnaतtaथthaदdaधdhaनnaपpaफpha,faबbaभbhaमmaयyaरraलlaवva,waशshaषshaसsaहhaळlaक्षkshaज्ञdnyaमराठी बाराखड़ी इंग्लिश मध्ये  |Marathi barakhadi …
Read More
मराठी बाराखड़ी

मराठी बाराखड़ी , मराठी वर्णमाला | स्वर । स्वरादी आणि व्यंजन | Marathi Barakhadi and Varnmala

वाक्य म्हणजे काय ? पुढील वाक्य वाचा. “मुले गान गात आहे.” हे एक वाक्य आहे. पूर्ण अर्थ असलेल्या कोणत्याही विचाराला वाक्य म्हणतात. आपण आपले …
Read More
हनुमान shabdroop

हनुमान शब्द रूप । Hanuman Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

हनुमान शब्दरूप | Hanuman Shabd Roop विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाहनुमान्हनुमन्तौहनुमन्तःद्वितीयाहनुमन्तम्हनुमन्तौहनुमतःतृतीयाहनुमताहनुमद्भ्याम्हनुमद्भिःचतुर्थीहनुमतेहनुमद्भ्याम्हनुमद्भ्यःपंचमीहनुमतःहनुमद्भ्याम्हनुमद्भ्यःषष्ठीहनुमतःहनुमतोःहनुमताम्सप्तमीहनुमतिहनुमतोःहनुमत्सुसम्बोधनहे हनुमान् !हे हनुमन्तौ !हे हनुमन्तः ! शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा …
Read More
1 2 3 4 5 6

Web Stories

जगत शब्द रूप । jagat Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

जगत शब्दरूप | Jagat Shabd Roop विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा जगत् / जगद् जगती जगन्ति द्वितीया जगत् / जगद् जगती जगन्ति तृतीया जगता जगद्भ्याम् जगद्भीः चतुर्थी जगते जगद्भ्याम् जगदभ्यः पंचमी जगतः जगद्भ्याम् जगदभ्यः षष्ठी जगतः जगतोः जगताम् सप्तमी जगति जगतोः जगत्सु सम्बोधन हे जगत् ! हे जगती ! हे जगन्ति ! शब्दरूप …
Read More
बालक शब्द रूप

बालक शब्द रूप । Balak Shabd Roop in Sanskrit | Hindi

बालक शब्दरूप विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचनप्रथमाबालकःबालकौबालकाःद्वितीयाबालकम्बालकौबलकानतृतीयाबाल्केनबालकाभ्याम्बालकैःचर्तुथीबालकायबालकाभ्याम्बालकेभ्यःपन्चमीबालकात्बालकाभ्याम्बालकेभ्यःषष्ठीबालकस्यबालकयोःबालकानाम्सप्तमीबालकेबालकयोःबालकेषुसम्बोधनहे बालक!हे बालकौ!हे बालकाः शब्दरूप क्या होते है ? संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और …
Read More